Як проводиться розділ майна колишнього подружжя

Зміст:

Сім'я - це не просто союз двох людей, в якому присутні духовні зв'язки, почуття і спільне життя, це ще й матеріальна основа співжиття. У шлюбі набуваються різні матеріальні блага, які в разі розпаду сім'ї необхідно розділити між подружжям. Як зробити розділ майна, зрозуміло багатьом, всі знають, що всі спільно нажиті матеріальні цінності діляться порівну між подружжям, незалежно від вкладу кожного з них в його придбанні. Але тим не менше практично кожне розлучення тягне за собою суперечки про те, як саме розділити ці спільно нажиті матеріальні цінності.

Розділ майна при розлученні

Нормативні акти, що регулюють взаємини між подружжям

Правове регулювання відносин між подружжям здійснює сімейне право, що спирається на Сімейний Кодекс і деякі статті Цивільного Кодексу.

Нормативні актиОстанній найчастіше використовується в тих випадках, коли починається розділ майна після громадянського шлюбу, тобто подружніх відносин, не зареєстрованих за загальноприйнятим нормам законодавства. Так як цивільний шлюб не повністю прирівняний в своєму визначенні до шлюбу зареєстрованому, то у випадку суперечок з приводу матеріальних цінностей подається позов нема про поділ спільно нажитого майна, а цивільний позов про розділ часткової власності.

Сімейне право поділ майна, спільно нажитого подружжям, передбачає в двох процедурах. Перша - це звичайна стандартна процедура через суд, яка регулюється главою 7 Сімейного Кодексу. Друга - це розділ майна за шлюбним договором, коли між чоловіком і дружиною заздалегідь було укладено угоду, що передбачає всі нюанси майбутнього розподілу власності.

Подача позову одним з подружжя

Подача позовуПроцедура поділу майна починається з подачі позову одним з подружжя, в якому має бути сформульована прохання про виділення належної за законом частки із спільної власності позивачеві. Позов може бути поданий як після розлучення, аж до трьох років після цієї події, так і під час знаходження позивача в шлюбі. Позов може бути поданий і в разі, якщо після розлучення чоловік або дружина дізналися про те, що частина майна було приховано іншою стороною під час розлучення, і розділ стався не справедливо. Закон передбачає трирічний термін подачі позову, з моменту виявлення позивачем факту приховування.

Позов подається у світовій суд, за місцем свого проживання. До нього необхідно докласти ряд документів:

 1. Перелік майна з його оціночною вартістю (кожній речі окремо).
 2. Квитанція про оплату державного мита.
 3. Свідоцтво про шлюб або його розірвання.
 4. Паспорт або інший засвідчує особу документ.

Види спільного майна

Цінні папериНе все майно, нажите під час шлюбу, можна вважати спільним і підлягає поділу після розлучення. Частина майна завжди буде ставитися до особистої власності чоловіка або дружини. Розберемося, яке майно є спільним, а яке особистим, навіть якщо воно придбане під час шлюбу.

До категорії спільного майна в шлюбі належить:

 1. Будь-які доходи подружньої пари, отримані в результаті трудової або іншої законної діяльності (комерція, інтелектуальна власність та ін.).
 2. Пенсійні та інші подібні виплати з боку держави чи приватної структури, крім випадків, коли такі виплати мають цільове призначення (наприклад, фінансова допомога, благодійність, виплати по відшкодуванню збитку і т.д.).
 3. Будь-які цінні папери, придбані з общесемейного бюджету.
 4. Всі інші види майна, купленого в момент шлюбу. При цьому абсолютно неважливо, на чиє ім'я купувалися матеріальні цінності, права подружжя на нього після розлучення однакові.

Чіткого законодавчого обмеження списку спільно нажитого майна немає, в кожному конкретному випадку суд може вирішити, чи відноситься конкретне майно до спільного або особистого. Але в цілому діє установка на те, що знаходяться в шлюбі люди мають рівні права на все рухоме або нерухоме майно. В період шлюбу розпоряджаються вони майном за взаємною згодою, але в конкретних випадках часто розпоряджатися матеріальними цінностями може і один чоловік, якщо тільки дана дія не потрібно реєструвати в державних органах або завіряти нотаріально.

Дошлюбні матеріальні цінностіКожна зі сторін у шлюбі має право на особисте майно, в поняття якого входять:

 1. Дошлюбні матеріальні цінності, тобто все, що подружжя мали до реєстрації шлюбу.
 2. Майно, отримане безоплатно від третіх осіб (наприклад, за договором дарування або в спадщину).
 3. Речі особистого характеру, але не предмети розкоші.

Всі особисті речі не можуть бути включені в список спільно нажитого і не потрапляють під судовий розділ. Але для цього необхідні докази того, що речі або придбані до шлюбу, або мають іншу підставу вважатися саме особистими речами. В якості доказів можна використовувати документи про придбання, різні договору і т.д.

Часом буває так, що особисте майно може бути визнано загальним. Це відбувається в тому випадку, коли в період шлюбу якесь майно належить одному з пари було суттєво покращено за рахунок загального бюджету. Поліпшенням може вважатися капітальний ремонт, відновлення, дії, істотно підвищили його вартість і т.д.

Оцінка вартості спірного майна

Оцінка вартості спірного майнаПоділ майна подружжя після розлучення не може бути здійснений без правильної його оцінки. Тому позивач зобов'язаний подати документ, який підтверджує вартість спірних речей. Подібні документи видають професійні експерти-оцінювачі, що володіють ліцензією на подібного роду діяльність. Експерт проводить дослідження об'єкта оцінки, фотографує, робить перерахунок вартості виходячи з багатьох факторів (ступінь зносу, проведено чи ремонт, пошкодження, поліпшення і т.д.). Як правило, оцінювач виходить з порівняння зі своєю базою майна та примножує на різні коефіцієнти. Коштувати така оцінка буде від 2 до 10% вартості майна, а якщо мова йде про окремі речі, то може бути від 500 рублів за кожну оцінену річ. За підсумками дослідження оцінювач видає звіт про вартість наданих матеріальних цінностей.

Визначення частки у майні при розлученні

Юридична консультаціяЗавдання, що стоїть перед судом - це не просто поділ майна, але й визначення того майна, яке не підлягає розділу, а належить цілком одному з сімейної пари. Дуже часто в список претензій від позивача потрапляють речі, придбані кимось до розірвання шлюбу, але вже після фактичного припинення спільного проживання. Тобто хоч шлюб ще дійсний, але чоловік і дружина живуть окремо і ведуть самостійне господарство, то речі, куплені в цей період, суд відносить до особистого майна.

Борги, які мала родина в період шлюбу, також розподіляються між сторонами, і кожна зі сторін повинна буде погасити свою частину спільного боргового зобов'язання. Наприклад, це стосується невиплачених кредитів на побутову техніку чи інші речі.

Спочатку діє презумпція повної рівності сторін при розділі, але суд може врахувати деякі обставини і збільшити частку однієї зі сторін за рахунок іншої. До таких обставин можна віднести перебування чоловіка в місцях позбавлення волі, служба в армії і т.д. У кожному конкретному випадку суд вирішує індивідуально, наскільки збільшиться чи зменшиться частка одного з подружжя. Після грошового визначення цієї частки відбувається власне сам розділ майна, з поіменним зазначенням речей та інших матеріальних цінностей.

Якщо якесь конкретне майно розділити неможливо як з причини його цінності, так і тому, що річ представлена в однині, то суд передає її комусь із подружжя, а другий повинен отримати компенсацію за свою частку в ній. Дане положення регулюється статтею 38 Сімейного кодексу.

Компенсаційна частка може бути виділена як грошима, так і іншими речами з позовної списку. Якщо компенсація виражається у грошах, то на це необхідна згода тієї сторони, якій присуджують її виплату. Суд може призначити грошову компенсацію без згоди даної сторони лише у випадку, якщо вартість її невелика.

Суд оцінює кожну річ ще й з точки інтересу до неї з боку того чи іншого чоловіка, прихильності його до неї, і, якщо знаходить достатньої причину, передає її тому з членів сімейної пари, якому вона нужней.

Суд встановлює і граничний термін, протягом якого повинна бути внесена компенсація в грошовому вираженні. Це може бути або разова виплата, або поетапна, а суд в цьому випадку повинен встановити певний графік платежів. Суд повинен врахувати матеріальне становище платника компенсації і призначити відповідний рівень виплат. У разі порушення графіка платежів, порушнику загрожують штрафні санкції згідно з цивільним законодавством.

Виділення часток у майні істотно ускладнюється, якщо в сім'ї є діти. Цей факт вимагає особливого підходу і врахування інтересів неповнолітніх при розділі. Згідно зі статтею 39 СК, тому з подружжя, з ким залишаться діти, частка зі списку розглянутого спільного майна може бути значно збільшена. При цьому зі списку спірного майна відразу видаляються речі, придбані для дітей, вони передаються тому з батьків, з ким залишаться діти. Компенсація за подібні речі також не може бути витребувана. У список подібного майна входять як особисті речі, так і дитячі меблі, спортивні пристосування, книги, комп'ютери та інші особисті речі. В склад не розглядається в суперечці дитячого майна входять і грошові кошти, які були подаровані дитині або передані йому на інших підставах.

Розділ нажитого в шлюбі спільного майна подружжя - це дуже складний і багатоплановий спірний процес, на який впливає маса різних чинників. Навіть досвідчені юристи не можуть заздалегідь передбачити підсумок спору з того чи іншого пункту майнового списку або всієї сукупності загалом. Занадто багато різних факторів може спливти в процесі розгляду судом, і всі з них треба врахувати, щоб найбільш справедливо задовольнити потреби сторін. Якщо ви маєте намір подати аналогічний позов, то не полінуйтеся проконсультуватися у фахівця по кожному неясного моменту.


Увага, тільки СЬОГОДНІ!