Необхідність укладення угоди про аліменти

Зміст:

Аліменти - це такі засоби, які оплачуються на підставі закону чоловіком або дружиною, батьками або їхніми дітьми на утримання або прожиток. Особа, яка зобов'язана оплачувати такі кошти, і сторона-одержувач можуть укласти угоду про аліменти. У цій угоді можна закріпити умови, розмір і порядок твори виплат для зацікавлених сторін в оптимальному співвідношенні.

Угода про сплату аліментів

Обопільні вигоди сторін

Інтерес, який переслідує одержувач аліментного змісту, досить очевидний. Подібна угода про виплату аліментів в основному має найбільш вигідні умови, ніж передбачені законодавством, для сторони одержувача. В протилежному випадку одержувачу коштів не треба укладати подібний договір, а діяти на підставі закону.

Але й у сторони, що здійснює виплату аліментів, можуть матися свої інтереси для укладення подібного договору. Ці інтереси можуть полягати у встановленні більш зручного порядку і способу погашення аліментів.

Після укладення угоди одержує сторона втрачає право на звернення в судові інстанції. Захист її інтересів буде здійснюватися наданням до виконання угоди, яка матиме статус виконавчого листа.

Ухилення від сплати аліментівУ тому випадку, якщо такий договір не буде виконуватися або виконуватися неналежним способом, сторона-одержувач має повне право звернутися в службу судових приставів.

Але можна вирішити подібну проблему й іншим шляхом. Для цього можна звернутися до роботодавця або особі, яка здійснює оплату праці боржника, і пред'явити укладену угоду. Звертатися в судові інстанції в цьому випадку не буде потрібно, що дозволить прискорити процедуру стягнення. Розмір виплачуваної суми аліментів, яка встановлюється угодою про сплату аліментів на дітей, які не досягли повноліття, не повинен бути нижче тієї суми аліментів, яку вони отримували б за допомогою стягнення суми аліментів, визначеної рішенням суду.

Процес укладання угоди

Аліменти за угодою між подружжям або іншими сторонами будуть виплачуватися після складання однакового документа. Цей документ повинен бути підписаний обома сторонами і завірений в нотаріальній конторі. Якщо ці правила не будуть дотримані, то такий договір не є дійсним.

У тому випадку, коли одна із сторін знаходиться в недієздатному стані, від її особи може укласти договір про сплату аліментів будь-який законний представник. Також наявність законного представника потрібно для осіб, які мають вікову планку в проміжку від 14 до 18 років.

Сторонами такої угоди можуть бути подружжя або інші особи, які за законом зобов'язані виробляти подібні виплати. У числі таких осіб можна назвати наступних:

Вирішення питання про ухилення від сплати аліментів у судовому порядку

 1. Діти.
 2. Брати і сестри.
 3. Бабусі й дідусі.
 4. Онуки.
 5. Прийомні батьки.
 6. Особи, які здійснюють виховання.

Якщо ж після договору сторона, яка зобов'язана здійснювати періодичні платежі, відмовляється від їх виконання, то можна звернутися до суду. Необхідно буде скласти позовну заяву про визнання угоди недійсною та про стягнення суми невиплачених аліментів з боржника.

Що має бути обумовлено в угоді

Укладаючи угоду про оплату аліментів, в ньому необхідно обов'язково встановити суму виплат, порядок та умови її погашення. Це основні пункти такого документа. При їх відсутності згоди сторін вважається недійсним (неукладеним).

Розмір регулярних виплат між подружжям або іншими зацікавленими особами встановлюється самостійно. Однак подібні виплати на дітей, що не досягли повноліття, не можуть бути нижче величини, встановленої сімейним законодавством. Цей розмір має наступний градієнт:

Зразок позовної заяви визнання угоди недійсною

 1. На одну дитину - 25% зарплати чи іншого доходу.
 2. На 2 дітей - 30% зарплати чи іншого доходу.
 3. На 3 і більше дітей - 50% зарплати чи іншого доходу.

Але необхідно пам'ятати про природну інфляції. Сімейним кодексом обумовлено, що розмір індексації платежів повинен проводитися в пропорційному розмірі щодо величини зростання прожиткового мінімуму. Але угоду про виплату аліментів може мати іншу форму порядку індексації.

Наприклад, виплачувана сума може змінюватися від зміни мінімальної заробітної плати або зростання ціни мінімального споживчого кошика. Також аліменти за угодою можуть щорічно збільшуватися на певний, строго закріплений відсоток.

Способи твори виплат

Аліменти за угодою сторін можуть виплачуватися наступними способами:

 1. Від частки доходу особи, яка зобов'язана виконати платіж.
 2. У твердому грошовому вираженні, виплачується періодично (1 раз на місяць, рік і т.д.).
 3. Чітко обумовленій грошовою сумою, яка виплачується одноразово.
 4. Передачею в залік наявного майна.
 5. Методом проведення різних робіт або наданням послуг.

Спори за договором про сплату аліментівМожна використовувати й інші способи, щодо яких можна досягти згоди. Дуже часто практикується поєднання різних способів, якими можливо проводити оплату. Наприклад, можна передбачити передачу квартири у власність і провести виплату обумовленої або встановленої суми грошових коштів.

Якщо ж сторона-платник повинна систематично виплачувати саме грошову суму, то слід обумовити порядок і спосіб її передачі. Наприклад, за допомогою готівки, пересиланням через поштове відділення зв'язку або способом нарахування на банківський рахунок / картку. Коли платник зобов'язався здійснити виконання будь-яких робіт чи послуг, у документі слід чітко описати характер і зміст робіт, якість і термін їх виконання.

Щоб уникнути появи різних спірних ситуацій, у договорі можна обумовити місце, по якому будуть виконуватися ці зобов'язання, або випадки, в яких буде потрібно участь у додаткових витратах (освіта, лікування дитини і т.д.). Більше того, необхідно вказати вид документів, якими можна буде підтвердити відповідні виплати, відповідальності сторін і порядок розірвання договору.

Відмова від виконання угоди

Ретельне складання угоди про сплату аліментівУ законодавстві чітко обумовлено наступне правило: процедура відмови виконання угоди або зміну будь-якого з умов в односторонньому порядку не допускається. Зміна угоди або його розірвання може проводитися тільки за обопільною згодою або у зв'язку із закінченням терміну його дії. Всі зміни, внесені в документ, повинні мати нотаріальне підтвердження.

Зміни можуть вноситися тільки у випадку, коли відбувається суттєва зміна сімейного чи матеріального становища однієї зі сторін. Тоді зацікавлена сторона має право звернутися до судових органів з відповідною позовною заявою. Важливо відзначити, що подібне звернення до суду можливо, тільки якщо від однієї зі сторін отримано відмову про зміну умов, які були вказані в угоді. Або ж просто не отримано відповіді в обумовлені законом терміни.

Чи є приводом зміна подібних факторів на зміну суми аліментів, вирішується судом в індивідуальному порядку. Судом повинні бути враховані спільно наступні обставини: рівень одержуваного доходу кожної зі сторін, стан здоров'я платника, вік, кількість утриманців і т.д.

Також подібний договір можна визнати неправомочним (недійсним) у разі, якщо умови, за якими надається зміст, ущемляють інтереси одержувача. Це поширюється і на порядок виплати, і на розмір виплачуваних аліментів.

Важливо пам'ятати, що угода, в якій обмовляється виплата аліментів, - це важливий документ, і чим докладніше він складений, тим менше виникне складних ситуацій надалі.

Це може призвести до виникнення різних конфліктів і розбіжностей між сторонами.


Увага, тільки СЬОГОДНІ!