Періодизація музичної культури

періодизація музичної культуриПеріодизація музичної культури - складне питання, яке можна розглядати з різних позицій залежно від обраних критеріїв. Але найбільш важливими факторами перетворення музики є форми і умови, в яких вона функціонує.

З це точки зору періодизація музичної культури представляється наступним чином:

  • Насолода природними звуками (музика в природі). На цьому етапі ще немає мистецтва, але естетичне сприйняття вже присутня. Звуки природи як такі - це не музика, але сприймаються людиною вони стають нею. На цьому етапі людина відкрила в собі здатність насолоджуватися цими звуками.
  • Прикладне музикування. Воно супроводжувало працю, було його компонентом, особливо коли мова йде про колективній праці. Музика стає частиною повсякденного життя.
  • Обряд. Музика стає супроводом не тільки праці, але й кожного важливого обряду.
  • Виділення мистецької складової з обрядового і релігійного комплексу та набуттям ним самостійного естетичного значення.
  • Відділення від мистецького комплексу окремих частин, у тому числі музики.

Етапи формування музики

Така періодизація музичної культури дозволяє виділити три етапи формування музики:

  1. Включеність музикальності в людську діяльність, перші прояви музикальності;
  2. Ранні форми музики супроводжують ігри, обряди та трудову діяльність, а також спів, танці та театралізовані вистави. Музика невіддільна від слова і рухи.
  3. Формування інструментальної музики як самостійного виду мистецтва.

Затвердження інструментальної автономної музики

Періодизація музичної культури не закінчується на формуванні інструментальної автономної музики. Цей процес завершився в XVI-XVII століттях. Це дозволило музичному мови і логіці розвиватися далі. Бах і його твори - одна з віх в розвитку музичного мистецтва. Тут вперше повною мірою проявилася самостійна логіка музики і її здатність взаємодіяти з іншими видами мистецтв. Тим не менш, до XVIII століття форми музики трактувалися з позиції музичної риторики, яка багато в чому залежала від літературних стандартів.

Наступним етапом розвитку музики є період віденського класицизму. На цей час припадає розквіт симфонічного мистецтва. Твори Бетховена продемонстрували, як музика передає складну духовне життя людини.

В період романтизму в музиці присутні різні тенденції. Одночасно музичне мистецтво розвивається як автономний вид, і з'являються інструментальні мініатюри, що характеризують емоційне життя XIX століття. Завдяки цьому виробилися нові форми, здатні гнучко відображати індивідуальні переживання. Разом з тим музичні образи стають більш чіткими, конкретними, так як нова буржуазна публіка вимагала зрозумілості та життєвості змістів, а оновлений музична мова намагався бути максимально включеним в художні форми. Приклад тому - опери Вагнера, твори Шуберта і Шумана.

У XX столітті музика як і раніше розвивається у двох напрямках, які здаються протилежними. З одного боку - це освоєння нових специфічних музичних засобів, абстрагування музики від життєвого змісту. З іншого - розвиток форм мистецтва із застосуванням музики, в яких виробляються нові зв'язки і образи музики, а її мова стає більш конкретним.

На шляху співпраці та змагання всіх напрямів музичного мистецтва лежать подальші відкриття людини в цій галузі.


Увага, тільки СЬОГОДНІ!