Музична культура класицизму: естетичні питання, віденські музичні класики, основні жанри

музична культура класицизмуУ музиці, як у жодному іншому виді мистецтва, поняття «класика» має неоднозначне наповнення. Все відносно, і будь-які вчорашні шлягери, що витримали перевірку часом, - будь то шедеври Баха, Моцарта, Шопена, Прокоф'єва або, припустимо, The Beatles - можна віднести до класичних творів.

Хай вибачать мене аматори старовинної музики за легковажне слово «шлягер», але ж і великі композитори колись писали для своїх сучасників популярну музику, зовсім не замахуючись на вічність.

До чого все це? До того, що важливо розділяти широке поняття класичної музики і класицизм, як напрямок у музичному мистецтві.

Епоха класицизму

Класицизм, який змінив через кілька етапів Епоху Відродження, склався у Франції в кінці XVII століття, відобразивши в своєму мистецтві почасти серйозний підйом абсолютної монархії, почасти зміну світогляду з релігійного на світське.

У XVIII столітті почався новий виток розвитку суспільної свідомості - настала Епоха Просвітництва. На зміну пишності й пишномовності бароко, безпосереднього попередника класицизму, прийшов стиль, заснований на простоті і природності.

Естетичні установки класицизму

В основу мистецтва класицизму покладено культ розуму - раціоналізм, стрункість і логічність. Назва «класицизм» за походженням пов'язують зі словом з латинської мови - classicus, що означає - «зразковий». Ідеальним зразком для художників цього напрямку була антична естетика з її стрункої логікою і гармонією. У класицизмі розум переважає над почуттями, індивідуалізм не вітається, а в будь-якому явищі першорядну важливість знаходять загальні, типологічні риси. Кожен твір мистецтва має будуватися за суворими канонами. Вимогою епохи класицизму стає врівноваженість пропорцій, що виключає все зайве, другорядне.

Класицизму притаманне суворе поділ на «Високі» і «низькі» жанри. «Високі» твори - це твори, які звертаються до античних і релігійних сюжетів, написані урочистим мовою, (трагедія, гімн, ода). А «низькі» жанри - ті твори, які викладені на просторічному мовою і відображають народний побут (байка, комедія). Змішувати жанри було неприпустимо.

Класицизм в музиці - віденські класики

Розвиток нової музичної культури в середині XVIII століття породило виникнення безлічі приватних салонів, музичних товариств та оркестрів, проведення відкритих концертів та оперних вистав.

Столицею музичного світу в ті часи була Відень. Йозеф Гайдн, Вольфганг Амадей Моцарт і Людвіг ван Бетховен - три великих імені, що увійшли в історію, як віденські класики.

Композитори віденської школи віртуозно володіли самими різними жанрами музики - від побутових пісеньок до симфоній. Високий стиль музики, в якому багате образний зміст втілено в простий, але досконалої художньої формі, - ось головна риса творчості віденських класиків.

віденські класики

Музична культура класицизму, як і література, а також образотворче мистецтво, оспівує вчинки людини, її емоції та почуття, над якими панує розум. Художникам-творцям в їх творах притаманні логічність мислення, гармонія і ясність форми. Простота і невимушеність висловлювання композиторів-класиків могла б здатися сучасному юшку банальної (в деяких випадках, зрозуміло), якби музика їх не була настільки геніальною.

Кожен з віденських класиків мав яскравою, неповторною індивідуальністю. Гайдн і Бетховен більш тяжіли до інструментальній музиці - до сонатам, концертам і симфоній. Моцарт був універсальний у всьому - він з легкістю творив у будь-якому жанрі. Він зробив величезний вплив на розвиток опери, створюючи й удосконалюючи різні її типи - від опери буф до музичної драми.

У плані переваг композиторами тих чи інших образних сфер для Гайдна більш характерні об'єктивні народно-жанрові замальовки, пастораль, галантність, Бетховену близька героїка і драматизм, а також філософічність, ну і, звичайно, природа, в невеликому ступені і витончена лірика. Моцарт охопив, мабуть, всі існуючі образні сфери.

Жанри музичного класицизму

Музична культура класицизму пов'язана зі створенням багатьох жанрів інструментальної музики - таких, як соната, симфонія, концерт. Сформувалася многочастная сонатно-симфонічна форма (4-приватний цикл), досі є основою багатьох інструментальних творів.

В епоху класицизму склалися основні типи камерних ансамблів - тріо, струнний квартет. Система розроблених віденської школою форм актуальна досі - сучасні «навороти» нашаровуються на неї, як на основу.

Коротко зупинимося на характерних для класицизму нововведення.

Сонатная форма

Жанр сонати існував ще на початку XVII століття, але остаточно сформувалася сонатная форма у творчості Гайдна та Моцарта, а Бетховен довів її до досконалості і навіть почав ламати строгі канони жанру.

Класична сонатная форма заснована на протиставленні 2-х тем (часто контрастних, іноді - конфліктних) - головної та побічної - і їхньому розвитку.

Сонатная форма включає в себе 3 головних розділи:

  1. перший розділ - експозиція (Проведення основних тем),
  2. другий - розробка (Розвиток і зіставлення тем)
  3. і третій - реприза (Видозмінене повторення експозиції, в якому зазвичай відбувається тональний зближення раніше протиставлюваних один одному тем).

Як правило, в сонатної формі були написані перші, швидкі частини сонатного або симфонічного циклу, тому за ними закріпилася назва сонатное allegro.

Сонатно-симфонічний цикл

За будовою, логіці проходження частин, симфонії і сонати дуже схожі, звідси загальна назва їх цільної музичної форми - сонатно-симфонічний цикл.

Класична симфонія майже завжди складається з 4-х частин:

  • I - швидка активна частина в традиційній для неї формі сонатного allegro;
  • II - повільна частина (форма її, як правило, строго не регламентована - тут можливі й варіації, і трьохприватна складна чи проста форми, і рондо-сонати, і повільна сонатная форма);
  • III - менует (іноді скерцо), так звана жанрова частина - за формою майже завжди складна трьохприватна;
  • IV - фінальна і підсумкова швидка частина, для якої теж нерідко вибирали сонатную форму, іноді форму рондо або рондо-сонати.

Концерт

Назва концерту, як жанру, походить від латинського слова concertare - «змагання». Цей твір для оркестру і соло інструменту. Інструментальний концерт, створений в епоху Відродження і отримав просто грандіозне розвиток в музичній культурі бароко, у творчості віденських класиків знайшов сонатно-симфонічну форму.

Струнний квартет

Склад струнного квартету зазвичай включає дві скрипки, альт і віолончель. Форма квартету, аналогічна сонатно-симфонічного циклу, визначилася вже у Гайдна. Моцарт і Бетховен також внесли свій величезний внесок і проклали шляхи для подальшого розвитку цього жанру.

Музична культура класицизму стала своєрідною «колискою» для струнного квартету, в наступні часи і до теперішнього часу композитори не перестають писати все нові і нові твори в жанрі концерту - настільки цей вид творів виявився затребуваним.

Музика класицизму дивовижним чином поєднує в собі зовнішню простоту і ясність з глибоким внутрішнім змістом, якому не чужі сильні почуття і драматизм. Класицизм, крім того, є стилем певної історичної епохи, причому стиль цей не забутий, а має серйозні зв'язки з музикою сучасності (неокласицизм, полістилістика).


Увага, тільки СЬОГОДНІ!